Всички места по плановия прием на студенти в Университета за национално и световно стопанство са запълнени на първото класиране с резерви, съобщиха от висшето училище.

Резултатите са обявени в сайта на УНСС и чрез SMS-и до кандидат-студентите. Срокът за записване или потвърждаване за следващите класирания е от 11 до 14 юли. Второто класиране ще излезе на 17 юли.

Най-предпочитаните професионални направления и поднаправления /в които са включени 43 бакалавърски специалности/, посочени на първо място, са "Финанси, счетоводство и контрол", "Икономика и бизнес", "Икономика на инфраструктурата", "Медии и журналистика" и "Право".

През новата учебна година в УНСС ще бъдат приети 3522-ма първокурсници по държавна поръчка - в редовна и дистанционна форма на обучение.