Учениците от София могат да видят оценените си изпитни работи от националното външно оценяване в седми и в десети клас - по български език и литература /БЕЛ/, по математика и по чужди езици, съобщават от Регионалното управление на образованието в София-град.

Запознаването с оценените писмени работи на учениците е от днес до 2 юли, включително, - от 8.30 до 12.30 часа, и от 14.30 до 18.30 часа.

Изпитните работи могат да се видят: по БЕЛ в седми и в десети клас - в ПГЕА, в район "Овча купел", бул. "Овча купел" 1; по математика - в СПГЕ "Джон Атанасов", в район "Изгрев", ул. "Райко Алексиев" 48; по чужди езици - в 18-то Средно училище "Уилям Гладстон", в район "Възраждане", ул. "Пиротска" 68.

Съгласно чл. 46 на Наредба 11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците, оценките от националното външно оценяване не може да се променят. За запознаване на ученика с оценената индивидуална работа се прилага процедурата по правилата за информационна сигурност при организацията на националното външно оценяване в края седми и на десети клас през учебната 2020/2021 година, съгласно които ученикът и неговите родители могат да се запознаят с оценената индивидуална работа на ученика в присъствието на член на Регионалната комисия за проверка и оценка на изпитните работи.

"Ученикът вижда сканираната и оценена изпитна работа с присъдени точки за всеки един отговор, а сканираното изображение не може да бъде снимано, записвано, отпечатвано и изнасяно от залата. Не се допуска разглеждане на други изпитни работи. При запознаването с изпитните работи на учениците от седми и десети клас е необходимо да се спазват изискванията на Министерството на здравеопазването", информират от РУО в София-град.