Технически Университет /ТУ/ в София изпълни 93 процента от държавната поръчка за приемане на студенти в образователно-квалификационната степен "бакалавър" след първия и втория етап на класирането, съобщиха от висшето училище.

Като водещ учебно-научен комплекс в България в областта на техническите и приложните науки, Техническият университет остава най-желан от кандидат-студентите, които са бъдещи инженери, отчитат от ТУ.

И информират, че продължава приемането на документи за попълването на около 100 места в професионалните направления: "Енергетика", "Електротехника, електроника и автоматика", "Общо инженерство" и "Машиностроене".

Кандидатите трябва да представят дипломата си за средно образование - оригинал и ксерокс копие. Документите на кандидат-студентите, които ще се дипломират през август и септември, се приемат със служебна бележка /академична справка/ от училището с оценките от дипломата.

Кандидат-студентите могат да правят справки за приема в Учебния отдел на Техническия университет в София, в блок 2, етаж 3 - всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа.