"Топлофикация София" ЕАД започва от днес да преизчислява сметките на своите клиенти, съобщиха от дружеството. Оттам посочиха, че 30,8 млн. лева ще бъдат възстановени на потребителите в София.

КЕВР определи ретроактивните цени на топлинната енергия и на електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин, по които ще бъдат преизчислени сметките на потребителите. Намалението на цената на топлинната енергия от "Топлофикация София" ЕАД, което е в сила от 1 юли 2019 г., е 11.16 процента. След това решение на КЕВР дружеството вече може да започне процедурата за преизчисление на сметките на потребителите и да пресметне сумата за възстановява-не на всеки абонат.

По договорите за доставка на природен газ за периода 5 август 2019 г. - 31 март 2020 г. на дружеството се възстановяват 59,4 млн. лева. Тази сума включва - 17,2 млн. лв., които столичната Топлофикация, като производител на електрическа енергия, следва да върне във фонд "Сигурност на електроенергийната система.; 9,6 млн. лв. ДДС; 1,8 млн. лихви /платени към газовия доставчик/, уточняват от дружеството. Остават 30,8 млн. лв., които "Топлофикация София" ЕАД ще възстанови на клиентите си в следващите месеци.

"След като вече разполагаме с определената от КЕВР ретроактивна цена на топлинната енергия, предстои в 30-дневен срок да извършим преизчисленията. Във фактурите на потребителите ясно ще обозначим както съответния период, така и съответното намаление, което всеки ще получи.", коментираха от дружеството.

За абонатите, които заплащат потреблението на топлинна енергия в имотите си по реален месечен отчет, ще бъде направено приспадане на дължимите суми с фактурата за м. май, която те ще получат след 15 юни. Ако сумата за възстановяване е по-голяма, приспадането ще продължи до нейното изчерпване.

За клиентите, които заплащат прогнозно месечно потребление, ще бъде направено преизчисляване и възстановяване на сумите в годишната изравнителна сметка, която предстои те да получат до 15 юли.

От столичното топлофикационно дружество напомнят на абонатите, че своевременното и точно изготвяне на изравнителните сметки зависи от отчет на разпределителите на радиаторите и водомерите за топла вода във всички имоти в сградата. Клиентите, които не са успели да осигурят достъп на една от двете дати, определени от топлинния счетоводител, имат възможност да заявят допълнителен отчет на трета, посочена от тях дата. Крайният срок за допълнителни отчети, възражения и рекламации е 31 август. След тази дата изравнителните сметки не могат да се преработват, се посочва в съобщението.