"Топлофикация София" е в сравнително стабилно състояние. Всички задължения се изплащат редовно. Задълженията от 596 млн. лв към БЕХ, за които има сключени споразумения за разсрочвания, също се обслужват редовно. Това заяви  пред журналисти новият изпълнителен директор и член на УС на дружеството Александър Александров.

Днес ръководството на дружеството и Александров представиха готовността на компанията пред членовете на постоянната Комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране в Столичен общински съвет.

Задачата ни е да подобрим още повече това състояние и да започнем да "топим" дълга, заяви Александров и посочи ключовите важни елементи по отношение на подобряване състоянието на дружеството.

На първо място диверсификацията на доставките, която е в две посоки - доставките на газ и диверсификация през RDF технологията. Второто според директора е, че трябва да бъде поставен на критичен преглед всеки един разход на дружеството, всяка една стотинка, която дружеството харчи трябва да бъде целесъобразно. Бихме могли да постигнем стабилизиране на дружеството и да обърнем тренда в положителна посока, отбеляза Александров.

Той гарантира, че "Топлофикация София" ще осигури нормалното протичане на новия отоплителен сезон. Нашите потребители могат да бъдат спокойни, че въпреки промените в ръководството, дружеството коректно ще изпълнява своя ангажимент да осигурява надеждно и качествено топлоподаване на столичани, каза директорът.

По думите му са проверени действащите и оставените в резерв енергийни и водогрейни котли, спомагателните съоръжения и арматури, изпробвани са защитните и блокировъчни елементи. Извършен е оглед на видимите участъци от топлопреносната мрежа, опорните конструкции и изолациите. Всички пробиви по мрежата са отстранени. Абонатните станции са настроени за режим на работа в отоплителен сезон.

Съгласно нормативните изисквания дружеството разполага с резервни количества горива - мазут и газьол. Не се очакват затруднения при доставките на основното гориво за производство - природен газ. В публичното пространство беше създадено напрежение във връзка с просрочени задължения на дружеството към доставчика Булгаргаз, посочи Александров.

Той съобщи, че към 20 ноември дружеството дължи близо 138 млн. лева (137,976 лв.) за природен газ. В края на миналата седмица бяха платени близо 16 млн. лв. от задължението. В задължението е включена и авансовата фактура за ноември от 50 млн. лв. Предвид по-топлото време през месеца и по-малката консумация на природен газ, очакваме тази сума да бъде значително по-малка. Ръководствата на двете дружества са в постоянна връзка, за да се осигури регулярното изплащане на просрочените суми.

Задълженията на "Топлофикация София" към БЕХ са в размер на близо 597 млн. лв (596,902 лв.) към 20 ноември и погасителния план стриктно се спазва. Общо просрочените задължения на дружеството са в размер на 756 млн. лв (756,311 лв.), като тук влизат и текущите търговски задължения на дружеството в размер около 21 млн.лв.

Ръководството на "Топлофикация София" ще продължи да полага усилия за подобряване обслужването на клиентите в рамките на своите правомощия. Начисляването на процент от топлинната енергия за сградна инсталация на потребителите, които не ползват отопление в сградите - етажна собственост, е законово регламентирано и дружеството е задължено да спазва разпоредбите на нормативната уредба, посочиха от дружеството.

За периода от 1 януари до 31 август тази година в "Топлофикация" са постъпили около 5 000 жалби, което при 450 000 клиенти представлява по-малко от 3 на сто потребители с проблеми. Анализът на сигналите показва, че те основно са насочени към нормативната уредба и към месечните и изравнителните сметки, които изготвят топлинните счетоводители.