"Топлофикация София" предлага на клиентите си облекчения при плащането на сметките, съобщават от дружеството.

От там посочват, че през март и април клиентите са използвали активно дигиталните и безкасовите начини за плащане на сметките си. С цел разширяване на възможностите за обслужване и облекчение за своите клиенти, компанията разкрива сметки в още две банки - ДСК и "Уникредит".

Според Общите условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от "Топлофикация София" ЕАД, абонатите "заплащат фактурите си за потребеното количество топлинна енергия за отчетния период в 45-дневен срок след изтичане на периода, за който се отнасят".

От дружеството напомнят на клиентите с прогнозни месечни сметки, че не начисляват наказателна лихва при просрочие на плащането. Освен това от няколко години компанията предлага и опцията за частично плащане на месечната сметка.

Предвид трудностите, пред които са изправени потребителите в резултат на извънредното положение, "Топлофикация София" ЕАД предоставя и възможност за разсрочване на натрупаните просрочени задължения. За целта е необходимо тези клиенти да се свържат с дружеството чрез дигиталните комуникационни канали www.facebook.com/www.toplo.bg, е-mail: info_r@toplo.bg или чрез информационния телефон 0 700 11 111, за да бъдат насочени към съответните експерти.

От дружеството посочват, че отоплителният сезон 2019-2020 г. е приключил на 29 април и предстои кампанията за отчет на уредите за дялово разпределение и изготвяне на годишните изравнителни сметки. Отчетите ще се извършват по график след отмяна на извънредното положение.

В изпълнение на новите разпоредби, приети преди дни с промените в Закона за енергетиката, "Топлофикация София" ЕАД ще извърши преизчисление на сметките на своите клиенти в законово определените срокове и след като КЕВР определи ретроактивните цени на природния газ и на топлинната енергия за периода от 5 август 2019 г. до 31 март 2020 г., информират от дружеството.

Така клиентите, които имат ежемесечен реален отчет на уредите си за дялово разпределение, ще получат сумите още с първите си месечни сметки след утвърждаването на ретроактивните цени от КЕВР. За останалите потребители, които получават прогнозни месечни сметки, сумите ще бъдат отразени в годишните изравнителни сметки и ще са видни през юли, се казва в съобщението.