"Топлофикация София" ЕАД регистрира днес второ участие на Българската независима енергийна борса. Дружеството е закупило 14 492 МВтч електрическа енергия за собствени нужди със срок на доставка 1.02.-30.06.2020 г., съобщиха от фирмата.

"В края на миналата година заявихме намерението си да излезем от рамките на консервативния подход при търговията с електрическа енергия и да активизираме участието си на енергийната борса. На 31 декември 2019 г. за първи път самостоятелно продадохме 43 670 МВтч електрическа енергия и реализирахме 4,33 млн. лв. приход за дружеството.

На днешната тръжна сесия на Българската независимата енергийна борса дружеството е постигнало оптимална цена от 109.80 лв за МВтч и така са спестени част от средствата, предвидени за закупуване на необходимите за собствени нужди количества електрическа енергия.

Днешното участие на "Топлофикация София" ЕАД на борсовия пазар е поредно доказателство за нашия отговорен подход към финансовото стабилизиране на дружеството", заявиха от ръководството на компанията.