Във връзка със заповедите на министъра на здравеопазването и на ректора на Софийския университет "Св. Климент Охридски", с цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 (коронавирус), учебните занятия в СУ ще се осъществяват дистанционно. Това съобщиха от висшето училище.

Всички студенти могат да ползват системата за електронно обучение Мудъл на СУ: (https://elearn.uni-sofia.bg и съответните адреси във факултетите, в които има самостоятелна Мудъл платформа), до която имат достъп с потребителското си име и с парола от Системата за управление на студентска информация /СУСИ/.

От Софийския университет препоръчват на студентите: да проследяват съобщенията в курсовете, които посещават по учебен план, намиращи се в "Моите курсове" в системата за електронно обучение; да проверяват за допълнителна информация в сайта на факултета, в който следват, за допълнителна информация за промяна в графика или средствата, чрез които се извършва обучението; да проверяват електронната си поща за информация от преподавателите за конкретни указания за учебния процес.