Университетът за национално и световно стопанство /УНСС/ направи второ изследване сред студентите си за първия онлайн семестър, който се състоя заради коронавируса. Изследването е реализирано с решение на Ректорския съвет, като е осъществено от доц. д-р Катя Михайлова от катедрата "Икономическа социология", от проф. Михаил Мирчев от катедрата "Политология" и от доц. д-р Александрина Мурджева от катедрата "Информационни технологии и комуникации", съобщиха от УНСС.

"Когато вирусът ни изненада, нямаше време да правим анализи и прогнози ще успеем ли да преместим обучението на 20 000 студенти в облака. Просто го направихме. Да, имаше съмнения, скептицизъм, притеснение. Но имаше и решителност, съпричастност, разбиране", споделят от УНСС.

В изследването са участвали 2820 студенти от образователно-квалификационните степени "бакалавър" и "магистър", от всички професионални направления. Резултатите от него са сходни с резултатите от първото изследване - средната оценка за първия онлайн семестър е 5,54 /по скалата от 1 до 7/.

"Справихме се. Продължаваме да се развиваме", заявява ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров.

Той отбелязва, че през този семестър способностите на преподавателите да преподават, а на студентите - да учат, са били подложени на необичайно изпитание.

"Справихме се успешно, сега е важно да оценим постигнатото и да продължим напред с повече опит и увереност", посочва ректорът на УНСС.

Той благодари на изследователския колектив и на всички тези 2820 студенти, които с отговорите си помагат да се осмисли преживяното. "Благодаря и на всички 20 000 студенти и 500 преподаватели, които толкова бързо се адаптираха към процеса. Приемам средната оценка на осъщественото онлайн обучение - 5,54, не само като високо признание, а и като стимул да продължим да се развиваме", заявява ректорът.

"Радвам се, че личното ми мнение е сходно с мненията на участниците в изследването - онлайн обучението трябва да се развива, но не бива да измества академичната традиция за личен контакт между преподавател и студенти", заявява проф. Димитров.

Заместник-ректорът по учебната дейност проф. д-р Мирослава Раковска казва, че онлайн обучението е преминало спокойно, без проблеми, независимо, че е било организирано за много кратко време.

"УНСС успя своевременно да реагира на извънредната обстановка, да организира занятията и да мотивира преподавателите и студентите да се включат активно в онлайн обучението. Осигурена беше подкрепата на всички, които се нуждаеха от помощ при ползването на платформата, но и самите преподаватели проявиха инициативност при въвеждането на нови за самите тях методи на обучение, както и при разрешаването на възникнали проблеми. Резултатите от онлайн изпитите говорят красноречиво и за успеха на онлайн обучението - броят на студентите, които не са положили успешно изпитите, е приблизително същият като този на неуспешните студенти при традиционния подход за провеждане на изпитите", посочва тя.

Доц. д-р Катя Михайлова информира, че това е второто изследване за качеството на онлайн обучението в УНСС, по време на COVID-19, което е през погледа на студентите.

"Резултатите от първата онлайн анкета анализирахме през третата седмица от нашия онлайн семестър. Въпросникът в тази анкета включваше индикатори за изследване на качеството на онлайн обучението в две направления: обективно - образователен процес, и субективно - възприятия на студентите /емоционални и рационални/. Анализът на резултатите дава основание да мислим, че качеството на онлайн образователната услуга, която предложихме, съответства на качеството на традиционното обучение в аудитория. Има дори отделни пунктове, по които онлайн семестърът води по качество пред традиционния", коментира доц. Михайлова.

Новата реалност в образованието с всички плюсове, открити недостатъци и как системата да работи като добре смазана машина ще са темите на конференцията "Образование от А до #. Иновативното училище", което ще събере на една маса директори на училища, ректори на университети, представители на европейските и българските институции, както и бизнеса, който предлага технологични решения. Форумът е на 17 юли в София Тех Парк като дискусията ще бъде излъчвана и на живо през фейсбук страниците на организаторите. "Образование от А до #. Иновативното училище" е инициатива на Economic.bg, NOVA, Dir.bg и Kmeta.bg.