В София стартира проект за изграждане на девет нови социални центъра за подкрепа и грижа за възрастни и хора с увреждания. Той се финансира от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) през Оперативна програма "Региони в растеж" и е на стойност над 5 млн. лв.

Кметът Фандъкова каза, че това е част от усилията им да направят цялостна реформа в сферата на социалните услуги.

Проектът предвижда строителство на нова социална инфраструктура в два обекта, чрез което ще се създадат девет нови социални услуги за хора с увреждания и възрастни хора.

Единият ще се намира в двора на Дома за пълнолетни лица с деменция в квартал "Княжево", а другият - в Нови Искър. Там ще бъдат изградени нови шест центъра за грижа за лица с умствена изостаналост и два центъра за грижа за лица с психични разстройства.

Изградената нова материална база ще създаде инфраструктура, в която да се предоставят социални услуги, предназначени за задоволяване на нуждите на общо 160 лица с увреждания.

Фандъкова посочи, че през миналия програмен период са успели да закрият всички домове от стар тип - седем дома за деца, един социално-учебен професионален център за младежи и са построили общо 23 центъра за настаняване от семеен тип със средства по ОП "Регионално развитие", а след това със средства по ОП "Развитие на човешките ресурси" и подкрепата на МТСП са развили дейността им. Сега там, в условия близки до домашните, живеят деца с различни проблеми - или без родители, или с тежки увреждания. Кметът каза, че през този програмен период акцентът е насочен към възрастните хора с различни проблеми.

"Преди 10 години, когато започнахме работа имахме общо 25 социални услуги. Днес те са 86 социални услуги за деца и възрастни и над 25 клубове на пенсионера и инвалида, които на практика изпълняват функцията на дневни центрове за занимания на хората", каза тя и допълни, че целта им е създаване на по-добри условия за активен живот.

Заместник-министърът на регионалното развитие Деница Николова посочи, че проектът е свързан с подкрепата на социални услуги за възрастни с умствена изостаналост, деменция и психични разстройства. Тя отбеляза, че благодарение на средства по оперативната програма в цялата страна се изграждат условия, подходящи за такъв тип хора.