Столичният инспекторат напомня, че строителни отпадъци от малки ремонтни дейности в домакинствата, до 3-4 чувала, се оставят до контейнерите за отпадъци, съобщават от инспектората.

Когато обаче предстои голям ремонт, задължение на собственика на имота е да си наеме от лицензирана фирма специализиран контейнер за отпадъци, която след това да ги извози до регламентираното място - депо Враждебна. От инспектората апелират гражданите да не наемат случайни превозвачи без да имат съответното разрешително за дейности с отпадъци, тъй като те не винаги дават гаранция за това, че ще изхвърлят отпадъка на определеното място.

Напомнянето на инспектората е по повод случай на живущ в ж.к "Захарна фабрика", бл. 60, който е изхвърлил ненужната покъщнина след почистване на дома си в тревните площи, вместо да наеме контейнер за тази цел. Инспекторите от район "Илинден" са установили лицето, което е извършило нарушението и са му съставили акт. Освен тава те са дали предписание на нарушителя да предприеме действия по почистване на замърсените площи. Впоследствие е констатирано, че е започнало събиране на боклуците, които ще бъдат извозени с контейнер за сметка на извършителя, посочват от инспектората.