До края на август предстои монтирането на още 400 уреда - климатици и отоплителни уреди на пелети и природен газ. Толкова са и подадените заявления за това, съобщават от Столичната община на сайта на общината.

Към момента по проекта "Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи" безплатно са подменени над 3550 уреда с нови отоплитeлни устройства в София. Проектът предлага предлага възможност на гражданите сами да изберат вида на отоплителното устройство.

Домакинствата имат най-голям интерес към климатици, следвани от уредите на пелети и газ, показват подадените заявления, посочват от общината. Само от началото на този месец има подадени нови 50 заявления за кандидатстване.

В момента се извършва и годишен технически преглед на доставените отоплителни устройства през отоплителен сезон 2021/2022.

От "Московска" 33 напомнят, че през настоящата 2022 г. продължават да се приемат заявления за подмяна на уредите за отопление на твърдо гориво, като поканата ще остане отворена до изчерпване на финансовия ресурс по проекта.