Естествените елхи да не се изхвърлят в кофите за битови отпадъци, призовават от Столичния инспекторат.

От шест години на територията на Столичната община е създадена организация за разделно събиране на естествените елхи. За целта е необходимо гражданите да ги поставят до сивите, метални контейнери за битови отпадъци. От там те се събират със специализиран автомобил от фирмата изпълнител за района и се транспортират до Инсталацията за биологично третиране в Хан Богров. След преработване от тях се получава компост, който се използва за наторяване в паркове и градини.

В крайградските райони Кремиковци - с. Челопечене и с. Яна; Панчарево - с. Лозен; Връбница има обособени места за изхвърляне на зелени отпадъци, където целогодишно гражданите могат да оставят такива отпадъци, включително и естествени елхи.

Елхите, които са с корени могат да бъдат засадени в междублокови пространства, в градинки и дворове без да се изисква специално разрешение от районната администрация, подчертават от инспектората.