Спира се строителството на обекта в кв. 104-Б в район "Овча купел", където рано тази сутрин пропадна неукрепен строителен изкоп, съобщиха от пресцентъра на Столичната община. 

Заповедта за спирането се издава от ДНСК заради допуснатото съществено отклонение от одобрените строителни книжа от фирмата "С. А. Г. Груп" ЕООД. На място са извикани проектантът по част "Конструктивна" и надзорната фирма на обекта, на които е разпоредено да се представят техническо решение за укрепване и засипване на пропадналия изкоп. 

Главният архитект на Столична община арх. Здравко Здравков е сезирал за случая Камарата на строителите в България. Столичната община и Камара на строителите ще инициират законодателни промени с мерки за санкциониране на строителни фирми, които допускат нарушаване на мерките за безопасност в строителството. 

Кметът на София Йорданка Фандъкова е сезирала Софийска градска прокуратура за строителната авария, допусната от фирмата "С. А. Г. Груп" ЕООД.

По-рано тази седмица Направление "Архитектура и градоустройство" на Столична община е стартирало процедурата по изработване на задание за цялостен подробен устройствен план /ПУП/ на ж.к. "Овча купел-1". С плана ще се обособят урегулирани поземлени имоти за съществуващите жилищни блокове, необходимите терени за локални градини, ще се оптимизира мрежата от улични паркинги, като се проектират и велоалеи.

Процедурата по изработване на подробен устройствен план на ж.к. "Овча купел-1" е по инициатива на кмета на район "Овча купел" Христина Семерджиева и на база вече влязлата в сила кадастрална карта за района, както и засиления инвестиционен интерес породен от строителството на третия лъч на метрото. 

Изработеният проект на задание за ПУП ще се представи на гражданите на района за обществено обсъждане.