Столичният общински съвет ще гласува приемане на парично дарение от 500 000 лева за Столичната община от "Електрохолд България" за ремонт и изграждане на детски площадки. Това е резултат от инициативата на председателя на градския парламент Георги Георгиев - "ДоброДЕТЕлите на София", която има за цел бизнесът в София да подпомогне облагородяването на детската инфраструктура в града.

Дарителят - "Електрохолд България" ще преведе на Столична община дарените парични средства по 100 000 лева в рамките на пет години, като първото дарение от 100 000 лева ще бъде направено в двуседмичен срок.

Според решението, което предстои да вземат общинските съветници, заместник-кметът по екология трябва да организира и контролира изпълнението на клаузите на договорите за дарение и да представя в края на всяка календарна година отчет за начина, по който са изразходвали дарените парични средства.

"Много български и международни компании развиват своя бизнес в столицата, създават работни места и печелят от него, което е отличен показател за това колко добре се развива София. Данъците от печалбите им обаче отиват изцяло в държавния бюджет, без да има преки приходи за общините и добавена стойност за гражданите и градската среда. Именно заради това, преди два месеца започнах инициатива "ДоброДЕТЕлите на София", в рамките на която провеждаме срещи с бизнеса от различни сектори - вече я представих пред финансови институции, търговски вериги, работодателски организации, IT, телекомуникационни, фармацевтични и др. фирми, които след като се запознаха с идеята, започват поетапно да се включват в това да направим градската среда по-уютна и безопасна за децата на София.

Наред с инвестираните от общината 3 млн. лева за обновяване на 130 площадки привличаме и дарения от частни компании, които са отговорни към града и хората. Предоставяме списъка с площадките, нуждаещи се от обновяване и желаещите подбират къде да бъдат инвестирани техните дарения - в близост до офисите, производствените им бази или в избрани от тях квартали. Пионери и най-големи дарители досега са от "Електрохолд България", на които от сърце благодаря за щедрия жест към децата на София. Така се прави в цял свят - отговорният бизнес се грижи не само за печалбите си, а и за споделяне на успеха с общността, в която го постига.

Примери за това са големите университети, културни институции, болници и много други. Всеки ден впечатляващата сграда на Софийския университет ни напомня за благородното дело на братята Евлоги и Христо Георгиев ", коментира Георгиев.

По официални данни над 11 600 деца на възраст между 2 и 12 години живеят в София. Това ясно очертава необходимостта от предприемане на действия с цел осигуряване на повече функционални и отговарящи на изискванията на нормативните актове детски площадки, които да са привлекателно и безопасно място за отдих и игра.

По този начин ще се насърчи активният начин на живот още от детска възраст и ще се осигури възможност за ползотворно прекарване на свободното време на децата.