Столичният общински съвет (СОС) прие дългосрочната стратегия "Визия за София" с хоризонт 2050 г. "За" споделената стратегия за развитие на общината гласуваха 33 общински съветници, 13 се въздържаха, никой не гласува против.

Визията за София е, че столицата трябва да бъде компактен, многообразен и адаптивен град, управляващ умело ресурсите си и включващ гражданите в решенията за бъдещето. Само така Столичната община може да създава и поддържа разнообразни възможности за развитие и високо качество на живот. За да постигнем тези приоритети, обединяващият стратегически документ на Столичната община предлага 24 дългосрочни цели за развитие на общината. Планът за тяхното постигане минава през над 230 ключови стъпки, разпределени във времето от 2020 до 2050 г., заявиха от СОС.

За постигането на стъпките са предложени 385 конкретни мерки, както и индикатори, с които регулярно да се измерва и отчита прогресът. Мерките и индикаторите за следващите пет години са описани в отделен документ, който ще бъде разгледан в Столичния общински съвет през есента. Тази конкретика, необходима за постигането на дългосрочните цели във Визията, ще се актуализира и разглежда на всеки пет години.

"Съставянето на "Визия за София" беше нетрадиционен, задълбочен, широкообхватен и широковключващ процес", коментира Любо Георгиев - ръководител на екипа "Визия". - "В него участваха граждани и граждански групи от различни части на общината, опитни експерти от различни сфери, членове на неправителствени организации и на политически партии, предприемачи и администратори. В рамките на две и половина години успяхме да извършим десетки изследвания, да структурираме и анализираме огромно количество данни и да въвлечем хиляди заинтересовани страни".

Визията определя посоката за развитие на Столичната община за следващите три десетилетия. На нейна основа ще бъдат синхронизирани всички общински планове и стратегии и ще бъде изработено заданието за изменение на Общия устройствен план. За създаването на Визията за София бяха направени десетки анализи и дискусии, в които се включиха над 10 000 организации и експерти. Веднъж приета, Визията ще служи не само за основа за промяната на Общия устройствен план на Столичната община, но и за основа на Плана за интегрирано развитие на общината до 2027 г. и за координиране, мониторинг и обновяване на общинските стратегически и планови документи занапред, отбелязаха от СОС.