Столичният общински съвет отхвърли предложението на 15 съветници от опозиционни групи да се направи референдум за изграждането на инсталация за производство на RDF (Refuse Derived Fuel) гориво от отпадъци.

За докладната, предлагаща провеждането на референдум гласуваха 16 съветници, против нея и за предложението на ресорната комисия за отхвърлянето й бяха 40 души.

Според докладната на референдум трябваше да се подложат три въпроса - дали гражданите са съгласни Столичната община да изразходва 157 млн. евро, от които 67 млн. евро еврозаем, за изграждане на инсталация за изгаряне на RDF отпадъци; дали са съгласни инсталацията за изгаряне на RDF отпадъци да се построи в центъра на София; дали са съгласни инсталацията да се построи до Завода за механично и биологично третиране на отпадъци в местността "Садината" до село Яна.

Дебатите по доклада продължиха повече от три часа и половина.

Посочено беше, че предложение за такъв референдум е трябвало да се направи много по-рано, а не в края на процедурата, тъй като проектите за завода са изработени, отпуснати са средства за изграждането му, включително от ЕС. Освен това въпросите към гражданите са незаконни, понеже на референдум не могат да се поставят питания, свързани с бюджета, обясни Малина Едрева. Лорита Радева посочи, че чрез подобна инсталация ще се намали замърсяването на въздуха. Управляващите коментираха още, че този вид инсталации имат не само настояще, но и бъдеще.

Според един от вносителите на докладната Симеон Славчев от ПГ 5 трябва да се разгледат и други алтернативни подходи при решението какво да се прави със създаденото гориво. От ПГ 5 коментираха също, че не е редно да се дава пример с подобна инсталация, изградена във Виена, тъй като за разлика от австрийската столица, София се намира в котловина и при неблагоприятни климатични условия, особено през зимата, всички замърсители падат ниско над града. Освен това заводът във Виена изгаря суров отпадък, а тук се предвижда отпадъците да се правят на RDF гориво, което да се гори. Според тях инсталацията е неекологично и нездравословно решение.

От БСП посочиха, че въпросите са законосъобразни, защото не засягат право гласуван вече бюджет. Калоян Паргов посочи, че въпросът е дали с такива решения не се отнема правото на софиянци да участват в управлението на града чрез инструмента референдум. Паргов посочи още, че ще обжалват в съда това решение на Столичния общински съвет, а следваща стъпка е събиране на подписка от гражданите за организирането на референдум. По думите му те ще се опитат да вкарат отново въпроса за референдум в този общински съвет.

На снимката депото за отпадъци до село Яна, район Кремиковци.