Председателят на Столичния общински съвет (СОС) Елен Герджиков и председателят на комисия по общинска икономика Николай Стойнев внасят предложение, което ще бъде разгледано на заседанието на съвета на 22 юли за придобиване на терени държавна собственост на територията на НПЗ "Изток" в район Младост, съобщиха от СОС.

Това решение ще даде начало на процедура по безвъзмездно предоставяне на имоти от държавата към общината, които ще послужат за задоволяване на нуждите на града и ще създадат възможност за планиране и реализиране на редица мероприятия за подобряване образователната, здравната, културната и спортната инфраструктура в района. Тази процедура изисква технологично време и съгласие от страна на държавата, но ще доведе до качествени промени във възможностите за градско планиране.

Целта на Столичната община е намиране на начини за рационалното използване на наличната земя в урбанизираните територии, както и използване на съществуващата инфраструктура и градски транспорт по такъв начин, че да се сведе до минимум консумацията на нови територии и енергия, като същевременно се намалят трайно "паразитните" пътувания в града, респективно - емисиите на въглероден диоксид.

Територията на бившето НПЗ "Изток" с огромния си потенциал от компактни терени (близо 280 000 кв. м) с отпаднала необходимост - държавна собственост ще може да реши едновременно няколко важни проблема. Първо, да предложи модели и да даде конкретна възможност за решаване на проблеми, възникнали в жилищните комплекси вследствие на проведената реституция след 90-те години. Освен това част от въпросните терени могат да бъдат предвидени за обекти на социалната инфраструктура за бъдещите обитатели и да подобрят качеството на живот в района, посочват от СОС.

Зоната на НПЗ "Изток", м. "Къро", район Младост бе предмет на инвестиционна активност, както в предходния пик на строителството в София в периода 2005 - 2009 г., така и към настоящия момент. Тя ще стане още по-атрактивна след пускането на разширението на трети метродиаметър през Слатина до Цариградско шосе.

"Проблемът с отчуждаването на огромен брой терени на територията на Столична община може да бъде решен само с помощта на държавата - или с финансова подкрепа, или чрез безвъзмездно прехвърляне на имоти с отпаднала необходимост за тази цел. Частните парцели в зелени зони и междублокови пространства, които са с право на застрояване, трябва да бъдат върнати на гражданите чрез откупуване или чрез обезщетяване. Ако получим тези терени от държавата, можем да решим десетки подобни случаи. Надявам се конкретните министерства, в чиито патримониум се намират, да проявят загриженост и политическа отговорност към столичния град", коментира председателят на СОС Елен Герджиков.

Съгласно данните в ГРАО от 2020 г., адресно регистрираните жители в зоната на НПЗ "Изток", м. "Къро" са 3 333. Прогнозата на експертите, обаче е, че към 2030 г. живеещите в района ще са около 8 000, а работещите в офис и търговски сгради (включващи и частта от ж.к. "Младост" в обхвата на метроспирките) над 60 000, информират от СОС.