Общо 10 664 са кандидатите, подали документи за прием в Софийския университет "Св. Климент Охридски", което представлява ръст от 50 процента спрямо 2019 г. 4497 новоприети студенти са се записали след приключване на трите класирания в кандидатстудентската кампания за учебната 2020/2021 година. За останалите незаети места в редовна и в задочна форма, субсидирани от държавата, както и за незаетите места за обучение срещу заплащане, Софийският университет обявява допълнителен прием, съобщава пресцентърът на висшето училище.

От 10 до 14 септември е срокът за регистрация за класиране. Процедурата по регистриране за класиране и подаване на документи за класиране е електронизирана и се извършва единствено на адреса: https://online.uni-sofia.bg, с линк от главната страница на СУ - http://www.uni-sofia.bg .">http://www.uni-sofia.bg . Достъпът до електронния портал изисква задължителна начална регистрация чрез валидни лични данни и валиден адрес на електронната поща.

В сектора "Прием на студенти" на Ректората е допустимо единствено валидиране на информацията от предварително направения от кандидат-студента запис в електронизираната система само по изключение и при невъзможност кандидатите да се регистрират онлайн.

На 15 септември от 9.00 часа във Физическия факултет ще има допълнителен изпит по физика. Срокът за регистрация за изпита е 8 и 9 септември. Регистрацията се прави единствено чрез електронизираната система на адреса: https://online.uni-sofia.bg, с линк от главната страница на СУ - http://www.uni-sofia.bg .

Класирането ще бъде обявено на 18 септември, а записването на новоприетите студенти ще бъде на 21, 23 и 24 септември

Допълнителен прием за 692 места, субсидирани от държавата, е обявен за различни специалности в СУ, като свободните места са публикувани в сайта на висшето училище.

Обявен е и допълнителен прием за 776 места за обучение срещу заплащане също за различни специалности, които отново са публикувани в сайта на СУ.