София ще затегне правилата срещу движението на кални камиони от строителните обекти. Председателят на Столичния общински съвет Георги Георгиев инициира промени в наредбата за организация на движението, с които се засилва контролът на инспектората върху тежкотоварната техника около строителните обекти. Целта е да се ограничи замърсяването на улиците, на въздуха, както и превенция срещу пътно-транспортни произшествия. Предлага се увеличаване на санкциите за некоректните фирми и те да са между 1000 лв. до 50 000 лв. Дебатите в местния парламент ще са в четвъртък.

"В Столичната община, Столичния общински съвет и районните администрации постъпват сигнали от граждани за камиони, които замърсяват пътните платна и тротоарите на излизане от строителните обекти. Разпиляването на строителни материали влошават градската среда, създават неудобство на гражданите и не на последно място са предпоставка за пътнотранспортно произшествие. Целта на промените е повишаване на чистотата на въздуха - ще развържем ръцете на Столичния инспекторат да контролира по-строго миенето на камионите, които извозват от строежите всеки ден материали - калта по гумите им после става прах, който дишаме всички ние", написа в профила си във фейсбук Георги Георгиев.

И уточнява, че промените в наредбата са съобразени със съдебна практика по дело, формирано по жалба на заинтересовани страни от строителния бранш и цели да въведе ясни правила и повече възможности за контрол от общината. Георгиев призовава гражданите да подават сигнали до Столичен инспекторат за всяко нарушение, което видят.

С предлаганите промени в Наредбата за движение ще се позволи на Столичния инспекторат да продължи и да върши по-ефективно работата си по предотвратяване замърсяването на столицата. Увеличават се и санкциите, които ще се налагат за отвеждането на води от строителните площадки по тротоарите и улиците, излизането от обектите без предварително почистена от специално изградено за това устройство ходова част, транспортирането на строителни отпадъци извън определения маршрут, смесване на земни маси с други строителни отпадъци, извършване на строително-ремонтни дейности на сгради/обекти без ограда.

В изпълнение на закона се предвиждат контролни механизми за реално прилагане на забраните, които и сега съществуват: замърсяването на уличните платна при транспорт на строителни отпадъци, натрупването на строителни отпадъци извън границите на обектите, запрашаването на въздуха при ремонтите, транспортирането на отпадъци в камиони без предпазни мрежи, изхвърляне на строителни отпадъци директно от етажите на строителните обекти.