Срокът на валидност на издадените стикери за локално платено паркиране да бъде удължен с два месеца. Това се предлага в доклад до Столичния общински съвет (СОС), който ще бъде разгледан на предстоящата сесия на съвета на 28 май.

Вносители на доклада са Карлос Контрера, председател на комисията по транспорт, както и нейните членове Радослав Влахов и Борислав Бориславов.

В доклада се посочва, че към момента на отмяната на почасовото платено паркиране и респективно на локалното платено паркиране, общият брой на лицата, получили стикери за платено паркиране за едногодишен или двугодишен период, е около 28 хиляди души.

За периода, в който ползвателите на локалното платено паркиране, поради липса на услугата, не са ползвали винетните си стикери, затова е справедливо да бъдат компенсирани, отбелязват вносителите на доклада.

Общинските съветници предлагат също физическите и юридическите лица, които имат сключени договори за ползване на паркоместа в режим "Служебен абонамент" с Центъра за градска мобилност (ЦГМ) преди 18 март и валидни след 18 март, да бъдат освободени от задължението да заплащат цената за ползване на услугата за периода до изтичане на срока на договора, но не повече от един месец и 19 дена (периода на спиране на предоставяне на услугата).

В доклада се предлага още физическите и юридическите лица, които имат сключени договори след 18 март за ползване на пакроместа в режим "Служебен абонамент" с ЦГМ да бъдат освободени да заплащат цената на услугата за времето до 6 май.