Столична община ще обнови Театър "София" и културния институт "Средец". На днешното заседание на Комисията по образование и култура се прие доклада на зам.-кметовете Мирослав Боршош и Ирина Савина - да бъде взет заем в размер на 1 425 000 от Фонда за градско развитие, с който да се финансират основните ремонти на двете общински институции.

Сградата на Театър "София" е проектирана през 1970-а година и е част от общинския сграден фонд. В целостта си архитектурата на сградата наподобява крепост с крепостна кула, разположена над сцената на театъра. Има няколко театрални зали - голяма с 300 места и камерна с до 40 места; с пространства, пригодни за експериментална театрална дейност - мраморно фоайе и лятна театрална сцена.

В проекта се предвижда цялостно обновяване на сградата, което включва и топлоизолация, както и оптимизиране на архитектурното разпределение. Ще бъде осигурена достъпна среда за хора с увреждания - рампа, специализиран санитарен възел и обособяване на 6 места в голямата зала. Ще се изградят ново монолитно стълбище и площадка, заместващи съществуващото метално стълбище, както и ново входно стълбище и плоча при камерната сцена. Предвижда се реконструкция на съществуващи плочници и асфалтова настилка около сградата. Ще бъде рехабилитирано пространството при главния и служебния вход.

Проектът предвижда и изграждане на товарна рампа с подемна платформа към сценичните джобове, с която съществено ще се улесни доставката и изнасянето на обемисти декори и друг театрален реквизит. За подобряване акустиката на залата се предвижда специализиран нискочестотен шлицов погълтител по цялата задна, спрямо публиката, стена. Друга мярка за подобряване на акустичните условия в залата е подмяна на подовата настилка, като съществуващият мокет ще се подмени с линулеум с еластична подложка. Предвидени са окачен акустичен таван и специални облицовки за камерната зала предвид новата ѝ функция.

Ремонтът на сградата, която е от 1974-а година на улица "Кракра" - ОКИ "Средец", предвижда извършване на основен ремонт/реконструкция на сградата и на помещенията в нея, в т.ч. осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания, прилагане на мерки за енергийна ефективност /полагане на топлоизолация на фасадни стени, еркери и покриви/, облагородяване на прилежащите площи, както и обособяване на паркинг с контролиран достъп. Също така се планира закупуването на обзавеждане и съвременно високотехнологично оборудване за осъществяването на културни мероприятия.