Средногодишната концентрация на фини прахови частици /ФПЧ/ в столицата трябва да намалее с 25 процента. Това посочиха от Енергийна агенция - Пловдив при представянето на проучване на домакинствата, които ползват твърдо гориво за отопление. Изследването беше представено в присъствието на заместник-кмета на София Йоана Христова пред комисията по околна среда на Столичния общински съвет.

От неправителствената организация посочиха, че намалението на ФПЧ, създавани вследствие на промяна на отоплението, годишно трябва да спадне с 300 тона. За да се постигне тази цел е необходимо да се промени отоплението от такова ползващо дърва и въглища за огрев на уреди за изгаряне на пелети, отопление на електрически уреди като климатици и въвеждане на отопление чрез газови отоплителни уреди.

Направено проучване сред около 10 000 ползватели на отопление на дърва и въглища е посочило, че това са предимно хора от райони, които са със среден доход на човек от домакинство под 500 лв и често живеят в нетоплофицирани райони или нетоплофицирани жилища в топлофицирани райони. Този тип домакинства ползват около 500 лв. месечно за отопление, живеят в стари сгради и често ползват електрически уред за доотопление или подгряване на вода.

Изследването е показало, че те биха преминали към друг вид отопление, ако то им осигурява ниска първоначална инвестиция и намаляване на средномесечния разход за този вид нужди. Около 41 процента от анкетираните са посочили, че са готови да заделят около 500 лв., за да променят уреда за отопление. Най-голям интерес има към уреди на пелети и съвременна биомаса, на следващо място са електроуреди като климатиците, интерес има и към топлофицирането и газифицирането, където има възможности за този вид отопление.

Проучването е показало, че потребителите много добре разбират, че дървата и въглищата са некачествен, нездравословен и замърсяващ вид гориво и са показали, че имат интерес към промяна.