На заседанието си в четвъртък (22 октомври) Столичният общински съвет ще разгледа Програма за изграждане на паркинги за обществено ползване с частни инвестиции, съобщават от СОС. Тя е подготвена от съветници от ГЕРБ и "Патриоти за София" и предвижда за общински терени, на които може да се изграждат само паркинги, да бъде учредено срочно право на строеж срещу задължение инвеститорът да построи обществен паркинг по одобрен от общината проект, да го управлява за определен срок (до 30 години) като паркинг и да го предоставя за ползване на гражданите, като възвръща инвестицията си от таксите и поеме риска от загуби. След изтичане на срочното право на строеж, паркингите ще станат общинска собственост и ще се стопанисват от ЦГМ.

В програмата не се предвижда продажба на общински имоти, а строителство в тях с частни инвестиции - имотите остават общински, като ще бъдат общински и новопостроените паркинги - след изтичането на срока на правото на строеж.

Програмата предвижда инвеститорите да бъдат избирани след публични оповестен конкурс като СОС ще одобрява за всеки конкретен имот условията за конкурса - в минимална площ за общинските паркинги, брой паркоместа, изисквания към инвеститорите, срок за изграждане, обезщетения и др. Тези инвеститори, които предлагат повече паркоместа с проекта си и по-кратък срок за правото на строеж, ще получават повече точки при класирането.

Разработени са тръжни процедури и договори, в които се защитава обществения интерес, които за всеки отделен паркинг ще се обсъждат и гласуват от СОС.

По настояване на кмета Фандъкова за всяко предложение за паркинг ще се провежда обсъждане с живеещите в района граждани, чието мнение ще бъде решаващо за това дали да се стартира процедура.

Вносителите на доклада посочват, че при драстичен спад на общинските приходи заради КОВИД 19, средствата от публично-частните партньорства трябва да бъдат насочвани към дейности, за които няма кой друг да се грижи, освен общината - ремонти на улици, тротоари, социални дейности, градски транспорт, здравеопазване и др.