Общинските съветници от "Политическа група 5" предлагат промени в статута на пространствата между блоковете, според които те да върнати на етажната собственост.

"Не става дума за насилствено връщане - само гражданите, които пожелаят ще получат права над пространствата. Тук могат да се включат и екологични организации, детски градини и други, които биха искали да облагородят средата, в която се намират", коментира Иван Велков в онлайн брифинг, на който бяха разяснени предлаганите промени от ПГ5.

По думите му програмата "Зелена София" разполага с ограничен ресурс, с който ще могат да се облагодарят между 100 и 200 градинки, и разбира се, с доброволния труд на гражданите.

Промените, които предлага ПГ5 ще даде възможност хората да се чувстват стопани на тези междублокови пространства и ще направи реализацията на цялостната идея по-успешна, каза още Велков. 

По думите му всичко това е процес, който изисква усилия от Столична община и гражданите и реална полза от него ще може да се види след 2-3 години. 

Венци Мицов обяви, че взимането на решението пространствата да се върнат на етажната собственост ще може най-накрая да спре възможността да се строят нови блокове около старите кооперации. Граждани са заявили опасения, че тези промени ще доведат до по-високи данъци, но това няма да стане, беше категоричен Мицов.

По думите му, дори може да се говори за облекчение на данъци, ако етажната собственост поеме отговорност за развиване на средата около блока.

Светльо Витков акцентира, че ако етажната собственост реши да облагороди пространствата, това ще може да стане с техни лични средства, но че в крайна сметка ще бъде тяхно и решението как развият средата, в която живеят. 

Идеята да се върне междублоковото пространство на етажната собственост не е от вчера, още преди година започнахме разговорите по темата съвместно с представители на браншови организации, съюза на архитектите и домоуправители, отбеляза Симеон Славчев.

Според него ПГ5 е готова да се обсъдят възможностите за реализация, както и за предложения по темата. Прехвърлянето на собствеността на етажната собственост не е наше хрумване, това е изискване, което рано или късно законово ще бъде реализирано, подчерта Иван Велков. В момента има работни групи в институциите, които търсят възможности как да стане това. Казват, че идеята е трудно приложима, но ситуацията няма да остане такава, каквато е в момента, това е нормална европейска практика, каза още общинският съветник.