Предвид предприетите мерки за ограничаване на разпространението на COVID-19, Гьоте институт-България предлага възможност за безплатно предоставяне на онлайн материали за учителите по немски език. За целта е необходимо желаещите достъп до онлайн ресурсите да заявят своето желание нa електронния адрес: bilding-sofia@goethe.de, за тази възможност информират директорите на столичните училища, в които се изучава немски език, от Регионалното управление на образованието в София-град

Гьоте институт-България започва проекта за подкрепа и квалификация на начинаещи учители по немски език "Старт в професията учител по немски език", финансиран от Министерството на външните работи на Германия. Целта на проекта е през 2020 г. около 30 начинаещи учители по немски език в България да участват без откъсване от работа в дидактико-методически онлайн обучения и уебинари, и да получават в ежедневната си работа подкрепа и консултации от квалифицирани от института учители ментори.

Във връзка с това, до 7 април 2020 г. директорите трябва да изпратят на имейла: elkaivanova_fr@abv.bg информация за брой учители по немски език, завършили висше образование с професионалната квалификация "учител по немски език" през последните две години, за брой учители без професионалната квалификация "учител по немски език", които през последните две години преподават немски език, както и информация за училищата, в които преподават учителите, попадащи в посочените групи.