Започна кампанията по прием на първокласниците в столицата. Училищата вече обявиха свободните си места и прилежащите си райони. Подаването на заявления за прием ще започне на 21 април. Заради извънредното положение засега това ще може да се случва само електронно, а адресите на родителите ще се проверяват от районните кметства по служебен път.

Тази година се очаква първокласниците в столицата да бъдат около 12 000 или с 500 повече от миналата. На 30 март училищата обявиха местата си за първокласници и прилежащите си райони.

Подаването на документи ще започне на 21 април и ще продължи до 21 май. Заради извънредното положение обаче до 13 май те ще подават само електронно.

"Много от училищата на София имат разработени собствени платформи за кандидатстване. Тези, които нямат в момента също го правят. Ако не през платформа на училището, документите могат да бъдат подавани на електронните пощи на училищата", каза началникът на РУО- София Ваня Кастрева пред БНТ.

И тази година при класирането е водещ принципът на уседналост. В първа група попадат деца с адрес в района на училището, непроменян в последните три години. Във втората - с промени през последните една до три години адрес, в третата - с промени в адреса през последната година и в четвъртата - които живеят извън района на училището. Предимство имат деца, чиито братя или сестри до 12 години учат в училището.

51 училище е подготвило формуляр, който се попълва за около 10 минути. Родителите описват адреса си, в коя група са, разни обстоятелства, които им носят точки. Веднага след като изпратят формула получават копие и входящия си номер, каза директорът на училището Асен Александров .

За родителите, които нямат възможност да подадат документи електронно ще има няколко работни дни между 14 и 21 май, в които те ще могат да отидат директно в училищата. Има и още едно облекчение, свързано с настоящата ситуация.

"Ангажиментът, който са поели районните кметове - да проверяват по служебен път данните на родителите, касаещи настоящ или постоянен адрес. Не родителите ще ходят до общините, а училищата сами ще изпращат данните към районните кметове", каза Кастрева.

"И те трябва да кажат това отговаря ли на истината или не. Това е равнозначно да се издаде бележка и аз смятам, че няма да е лошо и следващите години да продължи този вариант, за да не се разкарват родителите, каза Александров.

И още - в момента в Регионалното управление родители се оплакват, че жилищните блокове, в които живеят, не фигурират в районите на нито едно училище. Тези жалби ще се разгледат от районите кметове.