С инсталацията "Шумов трафик" стартира официално в София платформата за преобразуване на градски обекти и пространства с помощта на гражданите - URBID. Устройство, с което се измерват нивата на шум, вече е разположено на ъгъла на бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" и ул. "Фритьоф Нансен". Проектът акцентира върху един от основните здравни и екологични проблеми на големите градове в Европа, наред с мръсния въздух - шумовото замърсяване.

"Акцентираме върху проблем, който касае всички в София. Избрахме шумовото замърсяване, тъй като на него се обръща малко внимание в публичното пространство. Искаме да активираме хората да обърнат внимание на нещата в града ни, които могат да бъдат подобрени без големи ремонти, и с това да се повиши качеството ни на живот. Специфичното на нашата идея е, че промяната се случва отдолу-нагоре, т.е. гражданите я инициират", казва Яне Френски - консултант по иновациите в ООН, който е сред инициаторите на платформата.

Идеята е с безплатно мобилно приложение гражданите да качват снимки на обекти и пространства в града, които смятат, че имат потенциал да бъдат възстановени или трансформирани, така че да служат по-добре. С отворен конкурс за колаборация с архитекти, дизайнери и урбанисти се набират проекти, а чрез гласуване се стига до решение за конкретната намеса и нейното реализиране. Екипът на проекта събирана предложенията, съгласува намесите с местните власти и набиране финансова подкрепа от компании.

Инсталацията "Шумов трафик" цели да даде гласност на проблема с шумовото замърсяване, причинено от пътния трафик. Стотици милиони в света са засегнати от вредните му нива. Изследванията сочат, че трайното излагане на висок шум води до различни здравословни проблеми като стрес, високо кръвно налягане, сърдечни заболявания, нарушения на съня, понижаване на концентрацията и на възможността за пълноценна работа и отдих.