"Софийска вода" АД, част от Веолия, спечели обявения конкурс на Българската асоциация на водите (БАВ) за "Най-добра пречиствателна станция за питейни води". Резултатите от него бяха обявени по време на Националния семинар, посветен на питейните води, проведен в Старосел.

Целта на обявения национален конкурс бе отличаване на най-ефективните използвани технологии в пречистването на питейни води, като за целта участниците трябваше да отговорят на предварително зададен подробен въпросник.

ПСПВ "Бистрица" е пусната в експлоатация през 1999 година и понастоящем обработва основната част от водите, идващи от яз. "Искър" за питейните нужди на София /около 800 000 жители/. Технологията на пречистване позволява отстраняването на регистрираните на вход отклонения по всички микробиологични показатели, появяваща се мътност и оцветеност, както и епизодични несъответствия от алуминий и желязо, описани в таблица А на Наредба 9 за качествата на водата, предназначена за питейно-битови нужди. Заедно с мониторинговата онлайн система, качеството на питейната вода от ПСПВ "Бистрица", както и в останалите пречиствателни станции на "Софийска вода", се гарантира от Лабораторно-изпитвателния комплекс (ЛИК), разположен на територията на станцията, който следи непрекъснато параметрите на влизащата сурова и излизащата пречистена вода.

От 2010 година, когато Веолия влиза в "Софийска вода", в ПСПВ "Бистрица" са извършвани реконструкции на различни части в станцията, които подобряват нейната ефективност и сигурност и оптимизират експлоатационните разходи. В момента на територията й е постигната 100% автоматизация на управлението на процесите.

Паметният плакет и грамота бяха връчени на Владимир Стратиев, член на Борда на директорите на "Софийска вода" АД, лично от Министъра на околната среда и водите Емил Димитров. По повод заслуженото отличие на екипа на станцията Васил Тренев - Изпълнителен директор на "Софийска вода" АД сподели: "Това е поредното признание за отличната работа и постижения на екипа на ПСПВ "Бистрица", една от витрините на ВиК оператора "Софийска вода". Искам да подчертая, че това отличие е завоевание на мениджърите, специалистите и хората от станцията и просто искам да кажа, че аз и всички сме горди с тях, защото технологиите без техния труд не биха дали същия резултат."