От началото на седмицата започна външно измиване, почистване и дезинфекция на цветните контейнери за отпадъци от опаковки. Почистването се извършва по график от трите организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки, с които Столичната община има сключен договор за обслужване на системата, съобщават от Столичната община.

Едновременно с това се извършва и преглед на техническото състояние на контейнерите, както и за наличие на графити, плакати и други реклами по тях.

Отстраняват се и там, където е необходимо ще бъдат залепени нови стикери, указващи вида на събирания в контейнерите отпадък.

"Екопак България" АД почистват контейнери в районите Средец, Триадица и Красно село, а от 19 април започват и в Младост, Студентски и Оборище.

До края на април "Екобулпак България" АД ще почисти и контейнерите в районите Изгрев и Лозенец, а "Булекопак" АД в район "Искър". Останалите райони продължават по график.

От общината апелират контейнерите да се използват по предназначение, да не се драска и рисува с графити по тях, да не се лепят реклами и обяви, както и да не стават обект на палежи с цел освобождаване на място за паркиране.

Разделното събиране на отпадъци от опаковки и изхвърлянето им в разположените контейнери е задължение на всяко физическо лице. Замърсяването на места за обществено ползване и смесването на отпадъци представляват нарушения и се наказват с глоба по реда на Закона за управление на отпадъците, припомнят от Столичната община.