С решение на Министерския съвет се отчуждават имоти - частна собственост в село Казичене, община Столична, за изграждане на нов селскостопански надлез при гара Казичене по проект "Модернизация на железопътна линия София-Пловдив: железопътни участъци София-Елин Пелин и Елин Пелин-Септември", съобщиха от пресслужбата на кабинета.

Средствата за обезщетяване на собствениците на засегнатите имоти, се осигуряват от Национална компания "Железопътна инфраструктура" чрез подписано Споразумение за безвъзмездна финансова помощ по Механизма за свързване на Европа.

Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождение на имотите в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.