След края на профилактиката през лятото и преди старта на новия отоплителен сезон, поискахме от Топлофикация София да направят кратка равносметка.

Ето как изглежда тя:

Над 68% от предвидените обследвания, профилактики и ремонтни дейности в топлоизточниците и топлопреносната мрежа приключиха предсрочно.

Планирани за обследване на топлопреносната мрежа са били 47 обособени района, централната градска част и части от "Красно сено", Бели брези", "Овча купел". В 32 от тях профилактика е приключила предсрочно. В 17 не се е наложило да бъде правена такава и в тях е имало топла вода по време на профилактиката.

"Успяхме да направим така, че тази година топлоподаването да се преустановява поетапно и за по-краткo време. По този начин много повече потребители имаха топла вода по време на профилактиката", сподели инж. Паунов от Топлофикация София и допълни, че основната цел е да се подобри надеждността на системата и да бъде гарантирано качественото топлоподаване през наближаващата зима.

През годините дружеството инвестира в много подобрения, в това число в създаването на връзки между отделните топлоизточници и между кварталите. При извършване на обследванията и ремонтите сега има възможност отделни квартали да бъдат захранвани с гореща вода от друг топлоизточник. По този начин се съкращава значително времето на профилактиката.

Не бива да се забравя и фактът, че преди години без топла вода оставаше цяла София и то за повече от месец, припомнят старите софиянци.

Топлопреносната мрежа в столицата е полагана през 50-70 години на миналия век и се нуждае от регулярен контрол и профилактика, напомнят пък от Топлофикация София.

От дружеството уверяват, че продължават с обновяването на мрежата, но правят това поетапно, за да не блокират основни транспортни артерии в града за дълго време.

Топлопроводите в София са малко над 2 000 км. Това е приблизително разстоянието от София до Брюксел. "Ако си представите всички тези километри, които трябва да се обследват, поддържат и ремонтират, a те се намират под краката ни, то вероятно се досещате, че задачата става труда. Нашите екипи дават най-доброто от себе си, за да минимизират неудобствата за потребителите. Но профилактика трябва да има. Тя се прави в интерес на потребителите, за да се намали риска от аварии през зимата", каза инж. Паунов от Топлофикация София.

Инж. Паунов сподели още, че се прилагат различни модерни технически решения, които се използват в съвременните топлофикационни дружества. Поставят се нови тръби, които позволяват по-ефективен пренос на енергия, по-малко загуби и по-дълъг експлоатационен живот. По данни на КЕВР "Топлофикация София" ЕАД е дружеството с най-ниски разходи за преноса - около 17% - сред останалите топлофикации в България.