"ЧЕЗ Разпределение" изпълнява ключови проекти за подобряване на електрозахранването в крайградските райони на София, съобщиха от електроразпределителното дружество. В момента се довършват дейностите в Бояна, Драгалевци, Симеоново, вилната зона "Симеоново", Бистрица, Панчарево, Кокаляне, Горубляне, Железница и Казичене.

"ЧЕЗ Разпределение" извършва реконструкция и модернизация на електропроводите, които захранват Бистрица, Железница и вилната зона "Симеоново". Дейностите по реновиране на съоръженията ще повишат качеството и надеждността на електрозахранването на клиентите в тези райони. Във връзка с това, за осигуряване на безопасната работа на служителите и защитата на живота и здравето им се налага извършването на оперативни превключвания, които ще доведат до кратковременни прекъсвания на електрозахранването на 6, 7 и 8 ноември между 8.30 и 17.15 ч., посочиха от "ЧЕЗ Разпределение".

Освен това "ЧЕЗ Разпределение" монтира и дистанционно обслужвани електромери, които дават възможност за анализ на мрежата в реално време, за проследяване на товарите и за наблюдаване на заетия капацитет. В момента работата се довършва в Бояна, Драгалевци, Симеоново, Панчарево, Кокаляне, Горубляне, Железница, Казичене, Пасарел. Предстои инсталирането им в с. Яна, в Горни и Долни Богров и Враждебна. Освен монтирането на електромерите, извършват се дейности и за включването им в една обща система, така че да може да се извършва постоянен мониторинг на мрежата. Работата налага да се правят оперативни превключвания, които водят до кратковременни прекъсвания на електрозахранването. Клиентите, които ще бъдат без електрозахранване по-продължителен период от време, биват уведомявани съгласно нормативните изисквания чрез средствата за масова информация и на сайта на "ЧЕЗ Разпределение".

Усилено се внедряват и автоматизирани устройства по електроразпределителната мрежа в динамично развиващите се райони около София, които значително ще подобряват качеството на услугата още от тази зима. Устройствата сигнализират къде е аварията и това скъсява времето за нейното локализиране, подават команда на съоръженията да се изключат, а някои устройства имат възможността сами да изключат електропровода. Освен това те дават възможност за отделяне на авариралия участък в рамките на няколко минути и по този начин по-голямата част от клиентите остават незасегнати, докато се отстраняват повредите. През тази година инвестираме 6,6 млн. лв. в подобни елементи, като до края на годината предвиждаме броят им да е близо 800, посочиха от "ЧЕЗ Разпределение".