По инициатива на Софийската митрополия на 18 май от 10.00 до 14.00 ч. ще се състои годишна среща и работен семинар за учителите по религия и от прицърковните школи на тема "Да учим като Христос". Това съобщиха от Българската патриаршия.

Срещата и семинарът ще се състоят в салона на Софийската митрополия, на ул."Цар Калоян" 7. Организатори са Софийската митрополия, Духовно-просветният отдел към митрополията и Центърът за образователни инициативи "Двери".

На събитията са поканени не само учители, но и студенти, семинаристи и ученици, които се интересуват от въпросите на религиозното образование у нас и искат да вложат време и усилия в тази област.

Инициативата се организира в дните между 11 май и 24 май, когато честваме паметта на Светите братя Кирил и Методий и тяхното дело за християнска просвета сред славянските народи.

Целта на събитията е да се даде възможност за среща и общуване между учителите по религия и преподавателите от прицърковните школи, и да се подчертае значимостта на техния труд и служението на Църквата. На срещата учителите ще запознаят и с някои методи при преподаването на предмета "Религия", ще бъдат мотивирани да повишават квалификацията си, както и ще се поощрят студентите и семинаристите да станат учители.