Най-ниската заплата на директор на общинско или държавно училище става 1535 лева. Това се посочва в заповед на просветния министър Красимир Вълчев с приложени правила за определяне на работните заплати в съответните образователни институции.

Тази минимална заплата се отнася и за всички директори на центровете за специална образователна подкрепа, на центровете за подкрепа на личностното развитие, на регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, на астрономическа обсерватория или планетариум, на Държавния логопедичен център и на Националния дворец на децата.

В заповедта и в правилата към нея, публикувани от Регионалното управление на образованието в София-град, са посочени и допълнителните възнаграждения, които могат да получават директорите на образователни институции.

Например за степента "доктор" директорите допълнително получават 130 лева, а за "доктор на науките" - 160 лева. Има и допълнителни средства за директорите на образователни институции при организирането на държавни зрелостни изпити и на национални външни оценявания, както и за занимания по интереси на учениците и децата.

В правилата към заповедта са публикувани и размерите на основните месечни работни заплати на директорите в различните образователни институции от 1 януари 2021 г. Те зависят от вида на училището и от броя на учениците в него. Основната месечна директорска заплата е 1535 лева, а най-високи са заплатите на директорите на началните училища, на гимназиите и на специалните училища с над 1400 ученици, като в тях директорските възнаграждения са от 2420 лева до 2505 лева.

Миналата седмица стана ясно, че просветното министерство ще регламентира и в подзаконовата нормативна уредба договорените в края на м.г. увеличени работни заплати и допълнителните възнаграждения за учителите - по 15 лв. на час - за обучение на ученици, които са отсъствали над 10 дни от училище, или такива в самостоятелна форма на обучение. Това ще стане с промени в наредбата за нормиране и заплащане на труда, предложени от МОН, като целта е преподавателите да получат бонусите си до края на януари т.г.

В последните години заплатите на учителите бяха увеличавани няколко пъти, като последният, четвърти поред скок, бе на 1-ви януари т.г., когато възнагражденията им се повишиха с около 15-16%. Така, стартовата основна заплата за учител вече е 1260 лв. - двойно по-висока от преди 4 г., минималните възнаграждения на старши учителите - 1300 лв., на главните - 1350 лв., на директорите на детски градини и училища - 1535 лв., а на заместник-директорите - 1420 лв.