Със сумата от 1 391 808 лв. без ДДС или 1 670 170 лв. с ДДС е ощетила "Топлофикация - София" ЕАД абонатите си, като с изравнителните сметки не им е върнала дължимите суми в следствие намалението на цената на топлинната енергия за периода от 1 юли 2019 г. до 31 март 2020 г.

Причината е, че "Топлофикация - София" ЕАД е използвала фактурираните количества енергия, а не действително разпределените от топлинните счетоводители количества енергия. Още от месец април 2020 г. разпределените количества са били известни на "Топлофикация - София" и КЕВР. Тоест, при изчисляването на новите задължения на потребителите е можело да бъде избегнато ограбването им с 1,6 млн. лв.

Това заяви председателят на Гражданската платформа "Изправи се.БГ" Мая Манолова в своя позиция и във връзка със стотиците сигнали до Гражданската платформа за аномалии в изравнителните сметки за парно на столичани.

В позицията си тя посочва още, че месечните фактурирани прогнозни количества топлинна енергия на потребителите, които се определят от топлинните счетоводители, се извършва по реда на чл. 71 от Наредба № Е-РД-04-1 от 12 март 2020 г. за топлоснабдяването, обн. в ДВ бр. 25/20.03.2020 г., които съгласно писмо с изх. № М-850/15.10.2020 г. на "Топлофикация-София" ЕАД са в размер на 2 154 175 МВтч (почти 75%) от общото количество топлинна енергия в размер 2 890 673 МВтч. На тази база КЕВР са определили цената от 85.07 лв./МВтч без ДДС.

Манолова посочи като особено фрапиращ случай на жена от София, обърнала се към експертите на "Изправи се.БГ", която за месец юли 2020 г. е получила фактура за плащане 46,39 лв. с ДДС , а доплащане по изравнителна сметка 50,83 лв. За месец август 2020 г. е получила фактура за плащане 46,39 лв., без информация за доплащане по изравнителна сметка. А за месец септември 2020 г. има начислена сума по фактура в размер на 87,28 лв. с ДДС и доплащане по корекция 543,06 лв.

Срокът за рекламации на изравнителните сметки, според Наредбата за топлоснабдяването, беше 31 август, след което без нормативно основание министърът на енергетиката Теменужка Петкова е изпратила препоръка до Асоциацията на топлинните счетоводители и "Топлофикация - София" ЕАД да приемат жалби по изравнителните сметки до 30 септември. Така, в момента за хората остава единствено съдебният ред, по който да обжалват новите си изравнителни сметки, които вероятно ще ги шокират, посочва още Манолова.

Около 24% от битовите потребители през октомври са получили или ще получат нови изравнителни сметки и ще се наложи да доплащат, какъвто е цитираният по-горен случай на жената от София, въпреки че на 3 март 2020 г. премиерът Борисов обяви намаление на природния газ с над 40 % и това следваше да намали съответно и сметките на хората за парно и топла вода. Не просто нямаше намаление, а в следващите кризисни месеци хората ще са принудени да плащат нереалистично високи и незаконно изчислени изравнителни сметки, посочва още тя.

Министърът на енергетиката и премиерът Борисов, който е пряк началник на принципала на "Топлофикация - София" - столичния кмет Йорданка Фандъкова, лично да се ангажират с прекратяването на хаоса с изравнителните сметки за парно на столичани, призова Манолова. Борисов да нареди опрощаването на обърканите и некоректни изравнителни сметки на столичани за парно и топла вода.