Остават три дни за подаване на заявления и декларации от фирми за определяне размера на такса за битови отпадъци за 2021 г. според генерираното количество отпадъци, съобщават от общината.

От началото на кампанията през октомври, в Дирекция "Икономика и търговска дейност" на Столична община са приети над 3900 декларации и почти 2000 заявления за допускане на пряко договаряне за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване.

Очаква се още около 1500 фирми да изберат този вид изчисляване на такса смет за притежаваните от тях нежилищни имоти. Крайният срок за приемане на документи изтича на 30 ноември т.г.

За предотвратяване на струпването на граждани, офисът на дирекция "Икономика и търговска дейност" работи с удължено работно време от 8.00 до 19.00 ч. в делнични дни и от 9.00 до 17.30 ч. в събота и неделя.

На 30 ноември изтича крайният срок и за плащане на такса смет за 2020 г. за жилищните имоти. След тази дата върху дължимите суми започват да се начисляват лихви. Местните данъци и такси могат да се платят на каса във всички 21 районни отдела "Общински приходи", независимо в коя част на София се намира имотът или е регистриран автомобилът ви.

Други опции за издължаване са - по банков път или чрез финансови посредници, както и през портала на Столична община: https://szp.sofia.bg/OnlineReportWSClient/pages/login.jsf