Активисти на "Грийнпийс" връчиха преспапие с мръсен софийски въздух на столичния кмет Йорданка Фандъкова.

Общината въвежда филтри и сменя печки на твърдо гориво с пелети. В същото време - една трета от хората, които получават енергийни помощи, се отопляват на дърва и въглища. За да напомнят за проблема с мръсния въздух, правозащитниците връчиха на  Йорданка Фандъкова необичайния коледен подарък.

На преспапието вместо сняг върху града се стеле мръсотия, специално събрана от въздуха на София. Тя е символ на отговорността, която общината носи за качеството на живот и здравето на хората в столицата.

"Коледният подарък" беше придружен вместо с картичка с искания за модерни мерки за справяне с проблема, подкрепени от близо 5000 граждани.

Снимка: Грийнпийс

"Нашите искания са свързани най-вече с основните източници на замърсяване. Смятаме, че е време наистина да приложим много амбциозни мерки, свързани със замяна на източника ни на отопление, най-вече внедряване на технологии като възобновяеми източници, които не произвеждат замърсяване във въздуха, няма горене в тях", каза Меглена Антонова от "Грийнпийс".

Фандъкова прие преспапието и исканията за по-смели мерки за справяне със замърсяването на въздуха и покани активистите на работна среща след Нова година. Тя изрази готовност за въвеждане на повече възобновяема енергия за общински сгради, като даде пример с конкретни проучвания за инсталиране на соларни панели на зоопарка и за "голямата инсталация за отпадъци".

От "Грийнпийс" силно се надяват, че заявената готовност за съвместна работа за въвеждане на възобновяеми енергийни източници и за зони с ниски емисии няма да остане само на думи.

"През последните години се наслушахме на обещания и предписания за мерки за повишаване на качеството и чистотата на въздуха в София. Столицата същевременно продължава да не изпълнява необходимите стандарти, а хората да дишат въздух, опасен за здравето им. По време на срещата не обсъдихме темата за енергийните граждани - хора, които за собствени нужди произвеждат енергия от възобновяеми източници, но считаме, че тяхната роля е изключително важна за подобряването качеството на въздуха", заяви Меглена Антонова, координатор кампании в екипа на "Грийнпийс".

Фандъкова посочи, че се е запознала внимателно с предложения на организацията и ги споделя напълно.

"Имаме действия по някои от тях, имаме и нужда от помощ по някои от тях. Вие акцентирате на възобновяемите енергийни източници, нещо което напълно споделям. Освен двете проучвания работим и за създаване на енергиен център, който да обследва всички общински сгради, над 600 са, така че да можем постепенно да реализираме това, което вие предлагате," обеща кмета и заместник-председател на ГЕРБ Йорданка Фандъкова.

Тя коментира още програмата за подмяна на стари отоплителни уреди, за която "Грийнпийс" - България предлагат надграждане с възможности за използване на възобновяема енергия. Фандъкова заяви, че от общината имат и по-смели идеи (в момента възможностите включват пелетни печки, преминаване на газ, на ТЕЦ или на ток), но е необходимо гражданите да бъдат по-добре информирани и изяви готовност за консултиране с организацията за възможностите за нововъведения.

По отношение на нискоемисионните зони Фандъкова обяви, че от общината очакват законодателна промяна от НС, за да може кметът да регулира влизането на автомобили от определени класове в зоните при дни с прогноза за по-голямо замърсяване, тъй като в момента общината няма право да налага подобни санкции.

По отношение на развитието на електротранспорта и използването на възобновяеми източници за захранването му, тя коментира, че на този етап перспективата София да набавя енергия от възобновяеми източници за тази цел не е била на дневен ред за общината, но кметът е отворена за обсъждане на въпроса.

Снимка: Грийнпийс

Кметът обаче не коментира директно предложенията на екоорганизацията за:

- развитие на централното отопление в града с възобновяеми източници, а не с отпадъци, изкопаем газ или биомаса;

- данъчни облекчения за жилищната собственост, в зависимост от това колко нискоенергийно е едно жилище;

- насърчаване на енергийни общности и домакинства (които сами произвеждат енергия от ВЕИ);

- реализиране на проекти за производство на енергия от слънцето, насочена към подпомагане на най-уязвимите членове на обществото, с цел дълготрайното им освобождаване от бремето на енергийната бедност.

По отношение на енергийната бедност Фандъкова обобщи, че за момента една трета от енергийните помощи се предоставят за дърва и въглища, а останалата част за централно отопление, газ и електричество. В края на разговора кметът допълни по отношение на възобновяемата енергия, че от страна на Европейския съюз се отварят нови финансови възможности и отново повтори, че е отворена да работи с "Грийнпийс" - България.

В последващите срещи с общината от "Грийнпийс" - България ще продължат да търсят развитие по необсъдените на днешното събитие въпроси.

Ситуацията в София е проблем за здравето на хората в града, но мерките, които Столичната община предвижда в проекта на нова програма за качество на въздуха не отразяват сериозността на този проблем. Планираните до момента мерки предвиждат влизане в нормите за качество на въздуха едва след повече от пет години, през 2026 г., категорични са от "Грийнпийс".

"Г-жа Фандъкова е най-дълго управляващият кмет на града, вече 11 години. Преди нея градът също имаше кмет от ГЕРБ в лицето на Бойко Борисов. Неглижирането на проблема с въздуха достатъчно ясно личи от многократните превишавания на нормите за качеството му през последните години, както и от двете дела заведени от ЕС заради неспазването на нормите за фини прахови частици", припомнят от природозащитната организация.

От 20 ноември до 20 декември Столичната община проведе обществена консултация относно проекта на нова програма за качеството на атмосферния въздух. За да направят консултацията по-видна, от "Грийнпийс" - България разработиха сайт www.vazduhzasofia.org и становище с конкретни предложения, подготвено съвместно с Екологично сдружение "За Земята". До края на консултацията през сайта бяха изпратени близо 5000 становища. Въпреки че процедурата официално приключи, от организацията ще оставят сайта да работи, за да могат хората да продължат да изпращат своите искания до общината.