Kметът на София Йорданка Фандъкова ще предложи нормативни промени за повишаване на качеството на строителството. От Столичната община настояват за по-строг контрол при избора и изпълнението на инфраструктурни проекти.

Предложенията са за изменения в Закона за устройството на територията, както и на две наредби, с които ще се гарантира проследяването на работата на проектантите, надзорниците и изпълнителите.

Ето какво написа Йорданка Фандъкова във Фейсбук страницата си:

Застраховка за качеството на работа на проектанти, строители и надзорници, обвързана със стойността на всеки обект, който се изпълнява с публични средства - това е една от законодателните промени, които предлагаме.

Разработихме предложенията с екипа на главния архитект на София арх. Здравков и с общинския съветник адв. Георги Георгиев. Целта на промените е по-голям контрол върху работата на проектанти, строителни и надзорни фирми, с ясни отговорности на всеки от тях, които да защитават инвестираните публични средства.

Предлагаме и въвеждане на солидарна отговорност, с което да спре прехвърлянето на отговорността за възникнали дефекти между участниците в строителния процес и по-добра защита на обществения интерес.

Третата промяна е за гаранциите след завършване на обекта - предлагаме при възникнал дефект, гаранционният срок да се спира до отстраняването му, след което да се възстановява отново.