Личната ми цел е да не допусна строителството на метрото на София да спре. Железопътният транспорт има ключова роля за развитието на градовете и регионите. Той осигурява бързо придвижване на голям брой хора, с което подпомага икономическото развитие на районите, през които преминава, и променя средата на живот на хората. Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова по време на видеоконференция "Европейска година на железопътния транспорт - очаквания, приоритети и предизвикателства".

"Днес, когато климатичните промени и чистотата на въздуха са новото предизвикателство пред европейските градове, хората, ангажирани с намиране на решения на национално и местно ниво, разглеждат железопътния транспорт като възможност за по-малко вредни емисии и по-чиста околна среда", смята тя.

Форумът е организиран от евродепутата Андрей Новаков, а поводът е, че 2021 е година на жп транспорта.

Фандъкова говори за развитието на метрото и посочи основните ползи от трите лъча като спестено време за пътуване, редукция на трафика с 25% и намаляване на вредните емисии с 90 000 тона годишно.

"Моята лична цел е, както и досега, да не допусна строителството на метрото на София да спре", добави тя. "Метрото на София е показателен проект не само за нашата държава. Той е сочен за пример в много отношения - от това как еврофондовете сближават регионите и качеството на живот с другите европейски страни, до това как се променя средата - кварталите, трафика, качеството на въздуха там, където минава пътят на подземната железница", коментира Новаков.