Реките на територията на Столичната община текат в коритата си и няма опасност от разливи. Кметът на София Йорданка Фандъкова е направила проверка днес на състоянието и нивото на река Искър във връзка със снеготопенето и валежите, съобщават от пресцентъра на Столичната община.

На проверката, която се е провела днес при мостовите съоръжения на Южната дъга на Околовръстен път, е присъствал и директорът на дирекция "Аварийна помощ и превенция" Красимир Димитров" Общинската "Аварийна помощ и превенция" заедно с екипите на "Напоителни системи" наблюдават нивата на река Искър. Извършва се планово контролирано изпускане на язовир Панчарево, който се стопанисва от "Напоителни системи" и чийто води се вливат в река Искър.

Пресцентър, Столична община

Екипите на общината правят обходи на терен. Извършва се и контролирано изпускане на общинските язовири - Мърчаево, Мрамор и Суходол 2.

Постоянно наблюдение се извършва и чрез системата за следене на речните нива, която стопанисва аварийната дирекция на общината.

Пресцентър, Столична община

Системата включва 30 точки по поречието на реките и водоемите в Столична община и се състои от безжична сензорна мрежа от измервателни станции за измерване в реално време на нивото на водните количества. Системата извършва ранно предупреждение с цел превенция от разливи.

Системата разполага и с камери за видеонаблюдение, които дадат възможност за постоянно наблюдение на нивото на яз. "Суходол" и коритото на р. Перловска в зоната между ул. "Шипка" и ул. "Мизия". Тя подава информация в реално време за нивото и скоростта на покачване на водното ниво, както и интензитета и количеството на падналите дъждове.

Станциите разполагат и с възможност за заснемане и изпращане на снимков материал.