По линия на Столичния общински съвет имаме осигурено финансиране над един 1,7 млн. лв. за почистване на речни корита. Заложили сме 70 километра речни корита да бъдат планово почистени тази година, заяви кметът на Столичната община Йорданка Фандъкова при проверка на готовността на дирекция "Аварийна помощ и превенция" и дирекция "Околна среда" за предприемане на превантивни мерки и организация за реакция при повишаване нивата на реките и язовирите при топенето на снеговете.

През 2018 г. аварийно спасителните екипи на Столичната община са реагирали на 1860 сигнала. Почистени са 16 км затлачени речни корита, отчете още кметът.

Столичният кмет Йорданка Фандъкова посети дирекция "Аварийна помощ и превенция", където провери готовността за реакция при повишаване на нивата на реките и язовирите при топенето на снеговете

Снимка: БТА

Един от приоритетите на общината е която следи и в реално време нивата на реките и язовирите на територията на София.

Снимка: БТА

"Превенцията е ключова задача и затова съм възложила денонощно наблюдение и почистване на шахти и оттоци. Четири екипа следят денонощно ситуацията", каза кметът.

Видяхте системата за ранно предупреждение за нивата на речните корита. Имаме двадесет и три точки и всеки ден от тях се получава информация за нивата на реките. Тази година предстои да увеличим с още десет нови точки ще бъдат избрани. Ще бъдат монтирани станции, за да може да следим нивата на четирите основни реки в София с общо 33 станции", каза още тя.

Столичният кмет Йорданка Фандъкова посети дирекция "Аварийна помощ и превенция", където провери готовността за реакция при повишаване на нивата на реките и язовирите при топенето на снеговете

Снимка: БТА

"Също така язовирите се наблюдават непрекъснато, за да можем да предприемаме съответните мерки. Никой не е застрахован. В случай, че има проблем, да може да се реагира бързо и координирано и да не пострадат хора", каза още кметът.

Фандъкова отбеляза, че тази година предстои да бъде ремонтиран и надграден участък от лявата дига на река Лесновска. "Много важен проект, за който имаме осигурено финансиране - милион и петдесет хиляди лева. Провежда се поръчка за избор на изпълнител от нашата дирекция, а "Напоителни системи" оказаха пълно съдействие и съгласие, за да можем да реализираме този проект", отбеляза кметът на столицата.