Да се даде зелена светлина за обновяване и рехабилитация на системата за външно изкуствено осветление по основните булеварди на София - това ще гласуват в четвъртък общинските съветници. 

Столичните общинари ще гласуват предложение кметът на Столична община да издаде запис на заповед в полза на Министерството на енергетиката, така че да се обезпечи авансовото плащане по договор за безвъзмездна финансова помощ. 

Общата стойност на проекта възлиза на 1 050 703 лв, от които 757 405 лв е безвъзмездната подкрепа по европейска програма "Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност" и 293 298 лв. собствено финансиране. След одобрение на общинския съвет, ще бъде извършено авансово плащане в размер на 227 222 лв. 

Основните пътни артерии, по които ще бъде обновено осветлението са: бул. "Цариградско шосе"; бул "Г.М. Димитров" от 4 км до бул "Симеоновско шосе", по което също ще се модернизират осветителните тела до Южната дъга; алея "Яворов"; бул. "Ситняково"; бул. "Данаил Николаев", бул. "Сливница", бул. "Ботевгардко шосе" и Южната дъга - от кръгово "Арена - Младост" до бул. "Цар Борис III".