Детските градини и ясли в София отворят врати на 26 май, първият работен ден след почивните дни, съобщават от Столичната община.

Децата ще се приемат при спазване на всички притивоепидемични мерки и при проверка на здравословното им състояние на входа на детските заведения. Всяка сутрин тяхното здравословно състояние ще се проверява от медицинския персонал на детската градина, като децата с висока температура и грипоподобни симптоми трябва да останат вкъщи до пълното си възстановяване. При приема на децата няма да се изискват медицински бележки.

Директорите имат задача да организират ежедневна дезинфекция на детските площадки и четири пъти на ден дезинфекция на помещенията.

Директорите ще организират работата на детските градини така, че да се осигури дистанция между различните групи и между персонала и родителите.

Увеличава се времето за провеждане на занимания навън при хубаво време. При игрите навън ще се следи заедно да играят само деца от една група.

Посещенията на родители вътре в помещенията остава забранено.

Декларацията за прием на децата, която разработва Министерството на образованието ще бъде качена на сайта на общината, както и на детските градини и всеки родител може да я попълни предварително.

От общината напомнят че, посещението е само по желание на родителите и препоръчват децата, за които има кой да се грижи, да останат вкъщи. Отсъствията на децата ще се извиняват по служебен път.

За да се гарантира сигурността на персонала, директорите ще организират поетапно тестване. Част от детските градини и ясли вече са тествали по-възрастните служители и тези, които имат съпътстващи или хронични заболявания.

Кметът на София Йорданка Фандъкова е възложила на директорите да влязат в контакт с родителите и до петък да имат приблизително точен брой на децата, които ще посещават детски градини и ясли. По предварителни данни голяма част от децата ще останат вкъщи, но директорите имат готовност да реорганизират работата при събиране на повече деца от една група, съобщиха от общината.

До 26 май всички дворове на детски градини трябва да бъдат окосени и обработени против кърлежи.

Персоналът ще получи точни инструкции за поддържане на хигиената в двора и помещенията, а екипи на Столичната община ще извършват периодични проверки, посочват от общината.