Данъчната служба в район "Студентски" временно преустановява работа поради случай на заболяване от COVID-19, съобщиха от дирекция "Общински приходи" на Столична община.

Жителите на район "Студентски", които трябва да се срещнат с данъчен инспектор и да си вадят удостоверения или данъчни оценки, могат да направят това в отдел "Общински приходи" в район "Младост". Той се намира в сградата на Община "Младост" - ж.к. "Младост" 3, бул. "Свето Преображение" 1, ет. 1 (западен вход). Работното време е от 8.30 ч. до 17.00 часа.

Местните данъци и такси софиянци могат да плащат във всеки от останалите 20 районни данъчни отдела в София, както и по банков път или чрез финансови посредници.

Най-удобният и безопасен начин за плащане е през електронния портал на Столичната община https://szp.sofia.bg/OnlineReportWSClient/pages/login.jsf