- Г-н Анчев, както стана ясно, срокът за възражения по изравнителните сметки за топлинна енергия бе удължен до 30 септември 2020 г. Може ли новата билинг система да бъде в помощ на клиентите в тази ситуация?

- Чрез новата билинг система, която е част от въведената интегрирана информационна система, Топлофикация София вече разполага с много повече информация за клиентите си. Още едно предимство е възможността за електронно съхраняване на документите и движението по сметките на потребителите. Наличието на тази информация позволява по- лесното ѝ визуализиране към клиентите. Голяма част от отговорите на най-често задаваните въпроси са достъпни на сайта на дружеството. В секцията "Проверка на сметка" е разработена нова функционалност, чрез която може да се види общото задължение на потребителя към текущия месец. Така в информацията на ред "Общо" са отразени всички приспаднати и дължими суми. Допълнително, в отделен ред е посочена сумата, изчислена за прихващане от бъдещи сметки след ретроактивното намаление на цената на топлинната енергия. Клиентът може да види и колко от тази сума остава за прихващане в следващите му сметки.

Въпреки възможността за използване на новите дигитални услуги, експертите на дружеството са на разположение за всички необходими разяснения и справки. Потребителите могат да задават своите въпроси, искания за допълнителна информация и възражения по фактури и съобщения на информационните телефони, чрез онлайн каналите, както и на място в центровете за обслужване на клиенти.

- Новата информационна система успя ли да помогне на дружеството да преодолее предизвикателства в сектора през 2020 г. - пандемия, ретроактивна цена, промени в закона?

- Внедряването на нова информационна система подобри управлението на бизнес процесите в дружеството както в областта на комуналните услуги, така и в сферата на човешки ресурси, управление на бюджети, проекти, финансово счетоводство и контролинг. Новото решение замени четири от системите, които доскоро използвахме в Топлофикация. В момента основните бизнес процеси се регистрират в единна интегрирана информационна система, което позволя извличането на навременна, точно и достоверна информация. Всички отдели на Топлофикация София работят в реален режим в единна база данни. Това ни позволява да проследяваме статуса на задачите на всеки един от експертите ни.

- Това ще подобри ли комуникацията и обслужването на клиентите?

- Безспорно това е една голяма крачка напред в посока подобряване на обслужването на клиенти. Потребителите вече имат достъп до част от данните онлайн. Тепърва ще се генерират нови функционалности в полза на всички потребители и при комуникацията с тях.

Работата в интегрираната информационна система позволява на експертите да фокусират усилията си не в събирането, обобщаването и обработването на данни от различните системи, а в превенцията, контрола и анализа на тези данни. В момента може да се проследи цялата история на абоната - всички издадени документи, извършени плащания, контакти, жалби и др. Достъпът до тази информация е бърз, което е от решаващо значение за навременното и качествено обслужване на клиентите. Системата ще даде възможност занапред цялата тази информация да бъде достъпна за крайния клиент онлайн. Това ще разшири пакета от електронни услуги на дружеството и ще подобри комуникацията с потребителите.

- Това ли е най-доброто софтуерно решение в сферата на комуналните услуги?

- Добрите практики на SAP системата са разработени на база опита на най-големите международни топлофикационни и електроснабдителни дружества.

В България най-големите комунални дружества също ползват този софтуер. Той е в помощ на бизнеса и в различни други индустрии. Вярваме, че внедряването на тази система и нейното надграждане ще промени качествено методите за обслужване на клиентите и комуникацията с тях.