Екипи от архитекти предлагат да се възстанови автентичната функция на Централната минерална баня в София - да бъде баня. Идеи за съдбата на емблематичната сграда в столицата дадоха общо 4 екипа, като три бяха класирани за втория етап през октомври, съобщи БНТ.

Още през 2008 година Общинският съвет се опита да върне функциите на минералната баня, като я предостави на концесия за водолечебен и ЅРА център. Никой обаче не изяви желание и сградата остана без предназначение.

Преди две години от общината предложиха женският басейн да бъде превърнат в концертна зала, а мъжкият - в театрална. Идеята обаче не беше приета добре от обществото.

Дори имаше протести с настояване водата да се върне в банята. Сега и трите екипа, които продължават в конкурса на общинското предприятие "Софпроект", залагат точно на тази идея - банята пак да си баня.

Всички предложения засягат възвръщането на минералната вода в сградата. Интересното е, поне за мен като архитект, че предлагат сбор на функцията музей плюс баня. Което е много необичайно, но всъщност може да направи една много добра комбинация, каза арх. Любо Георгиев, директор на ОП "Софпроект".

Класираната на първо място концепция на екип "Софийски терми" предвижда северната част на сградата да се развие като термален център с вход откъм ул. "Сердика" и басейн на покрива.

Предлагаме да се изгради една нова централна постройка, която е вътрешна и невидима за минувачите, не засяга фасадите и в нея единият етаж ще е достъпен само откъм музея. Едно място за дискусия на тези теми, които се пресичат точно тук в банята - опазването на културното наследство, опазване на водните ресурси, коментира Слава Савова, архитект, ръководител на екип "Софийски терми".

До октомври и трите екипа ще трябва да представят и подробен бизнес план за бъдещата дейност, за което ще получат по 10 000 лева.