Здравната и икономическата криза вдигнаха възрастта на автопарка в София. Средната възраст на регистрираните в София превозни средства е започнала да се увеличава от началото на пандемията от COVID-19, съобщава на страницата си във Facebook заместник-кметът на София Дончо Барбалов.

Той посочва, че това важи както за леките автомобили, така и за превозните средства, използвани за развиване на бизнес и туристически услуги, показват данните в дирекция "Общински приходи" за периода 2012 - 2021 година.

Най-много новопроизведени МПС са били купувани в периода 2018-2019 година. След това техният брой рязко спада и средната възраст на автопарка в столицата съответно започва да се увеличава. През 2012 г. регистрираните леки автомобили в София са били общо 571 596. От тях произведените през същата или предходна година са 22 421. Преди пандемията (2019 г.) новите леки коли в София са 54 542, но през миналата 2021 г. броят им пада на 40 948, от общо 874 997 регистрирани леки автомобили в столицата.

Сходни са процесите при мотопедите (до 50 куб. с.). В началото на разглеждания период (2012 г.) новите мотопеди са били 193 от общо 3492 в движение. Непосредствено преди пандемията броят им достига 1133, докато през 2021 г. новопроизведените мотопеди по улиците на София вече са едва 335, съобщава Барбалов.

При автобусите (без тези на градския транспорт) броят на произведените същата или предходната година, които са били регистрирани в столицата, са съответно: 2012 г. - 76; 2019 г. - 690; 2021 г. - 231.

Подобна е ситуацията и при товарните коли до 3,5 тона, които се използват най-масово от дребния и среден бизнес. През 2012 г. в движение са били общо 25 990 такива коли, от които новите са 2010, през 2019 г. новите вече са 18 694, но през миналата пандемична година броят на новопроизведените товарни коли пада на 10 509, информира заместник-кметът.

Средната възраст на този тип МПС в столицата също варира - от 12 години през 2012 г., тя пада на 9 г. преди пандемията и сега отново се е повишила, като надхвърля 11 години.

Барбалов коментира, че изводите от тази статистика са ясни - здравната криза, обхванала страната ни в началото на 2020 г., вече е прераснала в икономическа. При стагнация и несигурност в развитието на икономиката, няма и инвестиции в нови превозни средства, посочва той.