От началото на 2021 г. модерната 170-местна аула на УМБАЛ "Св. Екатерина", в която освен учебни мероприятия се провеждат и десетки авторитетни национални и международни форуми, ще носи името на проф. д-р Александър Чирков. Това решение бе взето от ръководството на болницата, създадена от световноизвестния кардиохирург.

Той бе надрастнал времето си и благодарение на него се разви модерната сърдечна хирургия у нас, мотивира решението директорът на болницата проф. д-р Генчо Начев. По думите му проф. Чирков особено много е държал на следдипломната квалификация и е съдействал за изпращането на млади лекари на специализация в чужбина във водещи кардиологични и кардиохирургични центрове.

През 1984 г. тогавашното правителство възлага на проф. Чирков да положи началото на модерната кардиохирургия у нас. Така през 1984 - 1985 г. базата на болницата се модернизира и се оборудва с най-съвременна апаратура. За кратко време се въвежда нов стил на работа, близък до европейското ниво по това време и се постигат значителни успехи.

Проф. д-р Александър Чирков печели световна популярност и признателност за професионализма си в сферата на кардиохирургията, сърдечно-съдовите заболявания и трансплантации и превръща УМБАЛ "Св. Екатерина" в една от най-модерните болници у нас и на Балканите.