В периода 10 март-10 май в София са били заразени 147 души медицински персонал, от които 63 са лекари, включително двама лекари по дентална медицина. Това показва анализ, публикуван на интернет страницата на Столичната регионална здравна инспекция.

От заразените 37 са медицински сестри, 3 - лаборанти, 12 - санитари, 3 - кинезитерапевти, 3 - болногледачи, 2 - фармацевти и 23, попадащи в категорията на служители в административната част на лечебните заведения. При 141 от случаите заразяването е станало по време на изпълнение на преките служебни задължения на медицинския персонал - при пряк контакт, лечение и обслужване на болни или носители на COVID-19. При 1 случай заразяването е станало по време на пътуване в чужбина, при 1 случай - чрез контакт в семейството, а при 6 случая не може да се установи мястото на заразяване.

Най-много заразени са били отчетени в болница "Пирогов" - 54, сочи анализът. В болница "Св.Иван Рилски" са били установени 15 случая на заразени сред медицинския персонал, в Центъра за спешна медицинска помощ - 13, във Военномедицинска академия - 8, в "Царица Йоанна - ИСУЛ" - 7, в болница "Токуда" - 4 и др. В анализа са посочени 32 столични лечебни заведения, в които са били регистрирани случаи на зараза с COVID-19 сред персонала.

Въпреки взетите мерки, има риск за възникване на вътреболнично разпространение на коронавирусна инфекция и заразяване на медицинските специалисти, се допълва още в анализа. Рисковите фактори, които се проявяват като тенденция и може да се работи в насока за тяхното намаляване, са липса на клинична насоченост за COVID-19 в началото на епидемията; голяма натовареност на персонала заради липса на кадри; удължено работно време на персонала; работа с рискови пациенти; липса на "навик" в използването на лични предпазни средства, се допълва още в анализа.

Като положителни тенденции в анализа се отчита, че медицинският персонал е започнал да третира всеки пациент като потенциално инфектиран с COVID-19. Лечебните заведения имат разработени инструкции, извършва се периодичен инструктаж, имат обособени структури за работа с потенциално инфектирани или съмнителни за COVID-19, в зависимост от възможностите.

Въпреки мерките и действията, предприети до момента, имайки предвид досегашните наблюдения над разпространението на заболяването, включително и в световен мащаб, се очаква да има още регистрирани случаи, включително и сред медицинския персонал. В анализа се подчертава, че е необходимо стриктно спазване на въведените мерки, създаване на организация за системен вътрешен контрол за спазване на протоколите и правилата за работа, осигуряване на защитни средства и изграждане на стереотипи на поведение, гарантиращи сигурност на персонала. Внимателният триаж при приема на пациенти придобива основно значение за внасяне на инфекции в клиниките и отделенията, както и лабораторния контрол за инфектиране на персонала.